Village ※Kore wa Reiryoku Kyoukyuu desu. | ※This is just a spiritual energy transfer.- Touken ranbu hentai Bush